Chisinau

Tel/Fax: (022) 524096

Mob: (+373) 79 327 711

Email: salesagroavia@gmail.com

Balti

Tel/Fax: (231) 4-38-19

Mob: (+373) 79 962 396

Email: moldaeroservice@gmail.com

Istoric

Aviaţia Civilă dîn municipiul Bălţi este reprezentată de către Întreprinderea de Stat „Moldaeroservice”, fondată in anul 1966 ca „Detaşament Avia Unit Bălţi” şi redenumită  în anul 1996 în „Moldaeroservice”.

Odată cu destrămarea URSS în aviaţia civilă au apărut multe companii aeriene particulare, a devenit independent aeroportul internaţional Chişinău. Serviciu de control şi dirijare a spaţiului aerian a devenit aparte ca întreprinderea de stat „MoldATSA”.

Astfel, intreprinderea devine sinestătătoare ca Î.S.„Moldaeroservice” cu propriul bilanţ. În administrare avînd : aeroportul internaţional Bălţi-Liadoveni  (145 ha), aeroportul Bălţi-oraş (136 ha), personal de înaltă calificare, construcţii şi încăperi necesare pentru procesul tehnologic şi productiv, aeronave de tip An-2 şi Mi-2. Şi-a început activitatea în condiţii de relaţii economice de sinefinansare şi sineasigurare . În conformitate cu Autorizaţia de Operator Aerian № Md 001, emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, întreprinderea efectuiază următoarele operaţiuni: Zboruri de Ambulanță aeriană (Ambulance flights), zboruri de observare (Observation flights),  zboruri de căutare – salvare (Search and rescue operations),  zboruri de reclamă şi agrement,  zboruri în folosul sectorului agrar şi silvic.

Dar, ulterior s-a constatat că, aeronavele operate sunt moral ]nvechite şi uzate, nu se mai produc fiind socotite ca nerentabile. Datorită scăderii nivelului posibilităţilor de achitare a agenţilor din gospodăria naţională, întreprinderea s-a confruntat cu mari probleme financiare şi ca rezultat reţineri de salarii pînă la 4-6 luni. Aceste probleme s-au răsfrîns negativ asupra întregului personal de înaltă calificare, de care întreprinderea profita şi ca rezultat  majoritatea lor au părăsit întreprinderea pentru totdeauna.

Dezvoltărea AC în regiunea de nord a RM începe din anul 1944, cînd pe fostul aerodrom militar din Bălţi au aterizat avioanele de două locuri tip PO-2, opoi şi avioane tip IAK-12 din Chişinău. Avioanele menţionate transportau poşta în direcţiile: Bălţi, Cuhneşti, Ocniţa, Glodeni şi în caz de necesitate luau şi cîte 1-2 pasageri pînă la Chişinău. Aşa, la 15 mai 1947, pe baza acestuia aerodrom a fost deschis un punct avia de deservire a zborurilor din Bălţi. În acelaşi an a fost poziţionat un zvenou din 3 avioane IAK-12 din Chişinău la Bălţi, care transportau poştă şi marfă, ca mai apoi, peste un an, să fie întrebuinţate pentru transport de pasageri, personal  medical în localităţi, transportarea pacienţilor grav bolnavi la spitatelele din capitală şi folosirea în agricultură. În acea perioadă de după război, aviaţia civilă era foarte necesară.

În anul 1954 a fos dată în exploatare clădirea aerogării din Bălţi cu servicii aeroportule şi pe aerodrom au început aterizările avioanelor prefăcute din militare în civile de tip LI-2, cu care era posibilă călătoria spre Lvov, Ivano-Francovsc, Cernăuţi..

Din anul 1961 aeroportul din Bălţi a început primirea aterizărilor de avioane IL-14 şi transportarea de pasajeri pe rute cu distanţe mai lungi în oraşele mai îndepărtate a fostei URSS. Aşa a fost formată prima escadrilă avia din Bălţi.

Dar, cel mai important pentru întreprindere este anul 1966, în care, conform ordinului Ministrului Aviaţiei Civile URSS, în baza escadriliei avia de avioane IAC-12 şi An-2, a fost format            detaşamentul avia nr.281 şi împreună cu serviciile aeroportului formînd “Detaşamentul Avia Unit din Bălţi”

Pe întreg parcurs de dezvoltare, întreprinderea a suportat multe etape de restructurare şi avansare. Dar, cel mai pronunţat a fost anul 1989 – anul de dare în exploatare a pistei betonate de decolare în aeroportul nou construit Bălţi-Liadoveni, datorită căruia beneficiarii regiunii de nord a RM au căpătat posibilitate de călătorii aeriene în 14 oraşe  din fosta URSS cu avioanele de tip An-24, Tu-134, L-410,  pînă în anul 1993.

Odată cu trecerea la relaţii economice libere, în perioada anilor 1993 – 2003 continua căderea productivităţii şi autorităţii aviaţiei civilă în RM. Apărea necesitatea noilor conducători cu mentalitate nouă şi înţelegere clară a evenimentelor actuale şi de perspectivă.

 Astfel Întreprinderea de Stat „Moldaeroservice”, pe parcursul a peste 50 ani de la fondare, a devenit unul dintre cei mai experimentaţi furnizori de servicii aeriene cu elicoptere de tip MI – 2 şi avioane An-2, nu numai pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi după hotarele ei (Egipt, Algir, Irac, Romania, Bulgaria, Turcia, Singapur, Corea de Sud), promovînd imajinea Aviaţiei Civilă a RM pe plan internaţional.

Din anul 2017 pînă în prezent, Întreprinderea de stat „Moldaeroservice” este administrată de dl Viorel Catană. Un conducător energic din formaţiune nouă. Odată cu preluarea conducerii de către dumnelui a început intensiv reabilitarea şi reînvierea întreprinderii de stat „Moldaeroservice”. În condiţii de dificit cronic de finanse au fost găsite posibilităţi pentru renovarea, repararea tehnicii avia şi componentelor, achitare la timp a salariilor. S-au întocmit contracte foarte necesare pentru întreprindere: de patrulare-supraveghere a gazoductelor din RM şi reînvierea serviciului AVIASAN, care va spori accesul populației la asistență medicală de urgență, iar tratamentul cazurilor complicate va fi facilitat. Situaţia din nou sa stabilit şi a apărut siguranţă în ziua de mîine.

Calificaţia înaltă a personalului navigant al Î.S. ” Moldaeroservice » reiese din vastă experiență în prestări servicii avia, inclusiv lucrări aero-chimice în sectorul agrar şi silvic, care sunt printre cele mai complexe din lista de servicii avia. Timpul mediu de zbor a personalului navigant valorează între 8000 – 13500 ore total de zbor.

Ţine de menţionat, că sistemul de întreţinere tehnică al navelor aeriene este certificat, conform cerinţelor europene JAR-145 şi deţine Certificatului de Autorizare nr.CAA RM 0025.

Personalul tehnic-ingineresc de înaltă calificare al Î.S. „ Moldaeroservice ”, avînd experienţă între 25-30 ani, asigură calitatea serviciilor avia prestate la nivel european.

Personalul sistemului de întreţinere tehnică a NA au însuşit tehnologia  complicata de reparaţie a tehnicii avia An-2 şi Mi-2 în condiţiile întreprinderii, cea ce a dat posibilitate intreprinderii de a economisi sume băneşti foarte necesare şi potrivite momentului în dezvoltarea continuă a întreprinderii. 

Multe din aceste probleme, deja, sunt în prelucrare şi căutarea căilor de soluţionare. Cu încetul, se restabilesc relaţiile în domeniul aviaţiei civilă cu statele vecine, se caută şi se duc convorbiri cu investitorii, continua şi se întăreşte colaborarea cu producătorii din agricultură şi altora beneficiari, se reînoiesc tehnologiile şi intensifică publicitatea de prestare a serviciilor avia şi altele măsuri. Datorită acestor măsuri se  menţine şi-ntăreşte speranţa aviatorilor din Bălţi în calea spre un viitor luminous.

Să sperăm, că sunetul motoarelor de aeronave va fi şi-n continuare auzit în aeroportului din mun. Bălţi.